PUASA SELEPAS SETENGAH SYAABANPendapat Ulama
Terdapat tiga pendapat dalam hal ini:


a) Pendapat Pertama
Harus berpuasa selepas setengah Syaaban. Ini adalah pendapat jumhur ulama di kalangan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Hanbali.


b) Pendapat Kedua
Makruh berpuasa selepas setengah Syaaban bagi mereka yang tiada kelaziman puasa sebagai adat. Adapun bagi yang ada kelaziman puasa, hukumnya tidak makruh. Ini adalah pandangan mazhab Syafie.


c) Pendapat Ketiga
Haram berpuasa selepas setengah Syaaban. Ini pendapat Ibnu Hazm Al-Zahiri.


Dalil

Ø Dalil Pendapat Pertama
Jumhur ulama berhujah dengan hadis di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Abu Hurairah r.a. bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:

“Apabila berlalu separuh bulan Syaaban, maka tidak ada puasa sampai datang bulan Ramadhan.”

Tetapi kalau seseorang itu sudah biasa berpuasa pada hari-hari tertentu, maka tidaklah diharamkan, kerana ada hadis lain yang memberi penjelasan, daripada Abu Hurairah r.a. bahawa Rasulullah s.a.w, maksudnya :

“Janganlah salah seorang kamu mendahului Ramadhan dengan berpuasa sehari atau dua hari. Kecuali seseorang yang berpuasa dengan satu puasa (adat kebiasaannya) maka berpuasalah pada hari itu”

Penjelasan dalil
Hadis tersebut melarang mendahului Ramadhan dengan puasa sehari atau dua hari. Ini bererti boleh mendahuluinya jika lebih daripada itu. Iaitu selepas setengah Syaaban.


Ø Dalil Pendapat Kedua
Mazhab Syafie pula berhujah dengan hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah daripada Abu Hurairah r.a. bahawa Rasulullah s.a.w bersabda, maksudnya:

“Apabila tiba setengah Syaaban, maka janganlah berpuasa”


Ø Dalil Pendapat Ketiga
Ibnu Hazm berhujah dengan hadis yang sama, iaitu larangan daripada puasa selepas setengah Syaaban.


Kesimpulan

  • Mereka yang cenderung mengatakan hadis larangan puasa selepas 15 Syaaban adalah sahih, maka hukumnya makruh berpuasa kecuali ada kelaziman puasa.
  • Mereka yang cenderung kepada mendhaifkan hadis tersebut - dan ia lebih tepat - hukum berpuasa adalah harus, tidak ada sebarang larangan samada haram atau makruh.

* INI KHUSUS UNTUK BERPUASA SUNAT. BAGI PUASA WAJIB (QADA' @ NAZAR) BOLEH DILAKUKAN KECUALI PADA HARI SYAK IAITU 30 SYAABAN - KRN DIKUATIRI JATUH RAMADHAN KETIKA ITU.

Wallahu A’lam. Segala Ilmu itu milik Allah dan Dia mengetahui segala rahsia.

No comments:

Post a Comment

Jom Share (^_^)